Stručná pravidla

Definice hry
Hra desetikuželkového sportu sestává z deseti framů. V každém z prvních devíti framů hází hráč dvakrát, pokud však nedosáhne striku. Dosáhne-li hráč striku nebo sparu, hází v desátém framu třikrát. Každý frame musí všichni hráči ukončit v pravidelném pořadí.

Hra – počítání skóre
S výjimkou případů, kdy hráč zahraje strike, se výsledek prvního hodu hráče zapisuje do malého čtverečku v levém horním rohu příslušného framu a výsledek druhého hodu se zapisuje do pravého horního rohu. Pokud není v druhém hodu v příslušném framu poražena žádná ze stojících kuželek, zapíše se do výsledkové tabulky (-). Ihned se též zaznamená součet obou hodů daného framu.

Strike
Hráč zahraje strike, jestliže při prvním hodu v daném framu porazí kompletní sestavu kuželek. Zapisuje se do čtverečku v levém horním rohu příslušného framu jako znaménko (x). Bodový zisk za strike činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujících dvou hodech.

Double
Dva po sobě následující striky se nazývají double. Bodový zisk za první strike činí 20 plus počet kuželek, které hráč porazí v prvním hodu následujícím po druhém striku.

Triple
Tři po sobě následující striky se nazývají triple. Bodový zisk za první strike činí 30. Aby hráč mohl dosáhnout maximálního skóre 300 bodů, musí zahrát 12 po sobě následujících striků.

Spare
Porazí-li hráč ve druhém hodu framu všechny kuželky, které zůstaly stát po hodu prvním, dosáhne spare. Zapisuje se znaménkem (/) do čtverečku v pravém horním rohu daného framu. Bodový zisk za spare činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujícím hodu.

Nedohoz
Nedohoz se nazývá situace, kdy hráč během dvou hodů framu neporazí všech deset kuželek a neporažené kuželky zbývající po prvním hodu netvoří split.

Split
Split se nazývá situace, kdy po prvním hodu zůstanou stát kuželky v takové formaci, že je poražena vrcholová kuželka a dále:
   a) je poražena nejméně jedna kuželka mezi dvěma či více stojícími kuželkami, např. 7-9 či 3-10
   b) je poražena nejméně jedna kuželka těsně před dvěma či více stojícími kuželkami, např. 5-6 

Dráha:

Šířka od žlábku ke žlábku je 42 palců (107cm). Délka od čáry přešlapu k poslední řadě kuželek je 60 stop (18,3m).
Každá dráha je sestavena ze 40 latí číslovaných zprava nebo zleva podle toho, jestli hraje pravák nebo levák. Z toho vyplývá, že prostřední lať má číslo 20. Dráha má 3 části:

Heads – klouzající – je část dráhy od čáry přešlapu k šipkám.
Pines – rolující – část dráhy, která je vyrobena z měkčího borovicového dřeva
Back End – oblouková – tato poslední část dráhy a dráha pod kuželkami byla opět vyrobena z tvrdého dřeva, aby vydržela nárazy létajících kuželek.
V dnešní době jsou dráhy vyráběny z plastu.

Šipky:
Mezi 15-17 stopami (4,5-5m) za přešlapovou čárou je na dráze vyznačeno 7 šipek. Pro praváka jsou číslovány zleva doprava a pro leváka obráceně. Šipky jsou vždy 5 latí od středu, každá šipka je přímo před kuželkou.

Body na dráze:
Na dráze jsou čtyři řady bodů. Tři řady před přešlapovou čarou a jedna řada za ní.
První řada je ve vzdálenosti 15 stop (cca 4,5m).
Druhá řada je ve vzdálenosti 12 stop (cca 3,6m). Tyto dvě řady slouží buď k pětikrokovému nebo ke čtyřkrokovému rozběhu. Body jsou umístěny po pěti latích od středu.
Třetí řada bodů je umístěna jen 2-3 palce (5-7,6cm) od přešlapové čáry. Tyto body slouží jako pomocné ke zjištění, zda se rozbíháme rovně k úhlu, který zaujímáme vzhledem k dráze a kde se nachází bod, na kterém vypouštíme kouli. Všechny tyto body jsou přesně za sebou.

Koule:

Průměr bowlingové koule je cca 22cm, váží od 8 do 16 liber (cca 3,6kg až 7,2kg)a jsou v ní vyvrtané díry pro tři prsty.
Koule pro bowling josu vyráběny z umělých materiálů. Drží se tak, že prostředníček a prsteníček zasuneme do otvorů, které jsou vedle sebe a palec do otvoru vyvrtaného naproti.

Podle materiálu použitého na povrchu jsou rozlišovány koule na polyuretanové a reaktivní. Polyueretanové koule josu vhodné pro normální tzv. rovné hraní a pro hráče, kteří hrají s rotací na suché dráze, protože josu hladké a nemění příliš směr na dráze. Reaktivní koule jsou díky speciální směsi na povrchu schopny výrazně zvýšit přilnavost ke dráze, a tím při rotaci výrazně změnit směr na konci dráhy.

Koule se dále rozdělují podle toho, zda mají uvnitř jádro či nikoliv. Tvar jádra uvnitř koule je rozdílný a ovlivňuje dráhu koule.

Podle povrchu koule dělíme na lesklé a matné. Lesklé koule déle kloužou. U matných olejů je tomu naopak a jsou proto vhodnější na silně naolejované dráhy. Také se koule rozdělují podle tvrdosti povrchu. Když je koule tvrdá, je vhodnější pro suchou dráhu a naopak.

Kuželky:

Bowlingová kuželka je vysoká cca 15 palců (cca 38cm), váží 1531 až 1645 g a má průměr 11,9 (4 a 11/16 palce). Rozdíl ve váze v jednotlivé sadě nesmí být větší než 11,3g. Střed těžiště kuželky musí být 14,29-15,24cm (5 a 40/64 až 5 a 60/64 palce) ode dna kuželky.
Kuželky se vyrábějí ze zdravého javorového dřeva.

Jsou umístěny v zadní části dráhy ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka vrcholem k hráči. Středy jednotlivých kuželek jsou od sebe vzdálené 30,48cm (12 palců). Délka od čáry přešlapu k poslední řadě kuželek je 18,3 m (60 stop).

Kuželky jsou číslovány od 1 do 10. Kuželka č. 1 je první kuželka od přešlapové čáry na trojúhelníku. Kuželky jsou číslovány zleva doprava – č. 2 a 3 jsou ve druhé řadě, 4, 5 a 6 ve třetí řadě a v poslední řadě č. 7, 8, 9 a 10.