Novoborská Liga Jaro 2023

V Podzimní části odehraje každý s každým čtyři hry (dva zápasy)   (přihlášeno 12 týmů).  Po základní části se bude hrát play off . Do play off postoupí 8 týmů.  Ve čtvrtfinále se utkají týmy umístěné po základní části od 1 do 8.místa. Dále  semifinále, finále. Nasazení je určeno umístěním po základní části. Vždy nejlépe postavený tým proti nejhůře postavenému po ZČ.

V základní části hraje každý s každým dvě hry a za celkové vítězství budou zapsány  2 body  do tabulky. Při remíze každý tým obdrží po 1 bodu.

Hraje se ve tříčlených týmech. Do výsledků jednotlivců se započítají  body dosažené na dráze. Samotné zápasy se hrají  tzv. amerikou. Ženy nejsou povinné! Za každou ženu se týmu připočítá handicap 8 bodů za hru (do zápisu nutné zapsat výsledek vč. HDC)!!!!!!.  Střídat se smí po každém odehraném zápase (dvou hrách) s jedním týmem .

Ve vyřazovací části se hraje na dvě vítězné hry. V případě  třetí nerozhodné hry postupuje do dalšího kola ten tým, který získá ve všech 3 hrách větší počet bodů. Pokud by byly body opět nerozhodné, tak se utká jeden hráč (určí kapitán) z každého týmu proti sobě v jedné hře, pokud i zde dojde k remíze, vyhrává ten hráč, který bude mít víc X. V případě všech tří nerozhodných zápasů, hraje se stejně jako v přechozí větě.

Hráči se mohou dopisovat během ligy- je potřeba  předem nahlásit, aby mohl být dopsán do tabulek v PC před jeho prvním zápasem. Hráč může hrát jen za jeden tým. Play off se mohou zúčastnit hráči, kteří byli zapsáni na soupisku v době zahájení ligy a pokud odehráli minimálně 6 zápasů .V play off je dovoleno po hře střídat. Vystřídat může tým všechny 3 hráče.

Pokud se na hrací den nedostaví jeden s týmů do 20minut  odehraje druhý tým zápas  jako normálně. Týmu budou připočítány 2 body a výsledky do tabulky jednotlivců. Tým, který se nedostaví, dostane 0 bodů a v tabulce týmů se 0 započte do průměru!!! Jednotlivců se to týkat nebude.

Startovné na jaro 2023 je 1200,-Kč za čtyř členný tým. Každý další zapsaný člen týmu zaplatí 250,-Kč Ukončení a vyhlášení podzimní části bude 

začátkem června termín oznámím včas kapitánům.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny a dodatky v propozicích.